Niszczarki a sposób cięcia

5 października 2015

W tym miejscu można wymienić dwie podstawowe kwestie: - paskowe - to takie niszczarki, które mają niższą cenę, tną sporo kartek i pracują szybko, jednak kosze będą się nimi dość szybko zapełniały - paskowo odcinkowe - to niektóre urządzenia, które gwarantują większy stopień tajności i dodatkowo powstające odpady będą tam zajmowały mniej miejsca.

Tutaj mamy nawet takie urządzenia, które gwarantują super mikro ścinki. Uzyskuje się dzięki temu naprawdę bardzo dobry poziom bezpieczeństwa, ale jednorazowo zniszczyć można mniejsza ilość kartek. Jeśli chodzi o podział niszczarek ze względu na tajność niszczonych dokumentów również można wyróżnić kilka różnych propozycji pod kątem stopni tajności określanych jako DIN

• DIN 1 - cięcie na paski, które mają od 6 do 12 mm i polecane są raczej do ogólnych materiałów

• DIN 2 – również paski ale mniejsze niż 6 mm i ścinka będzie tutaj mniejsza niż800 mm2 pasuje do korespondencji wewnętrznej

• DIN 3 - stosowany do materiałów poufnych, gdzie kartka jest cięta na ścinki, które maja nie więcej niż 2 mm lub takie, których powierzchnia będzie nie większa niż 320 mm2 

• DIN 4 - do materiałów tajnych, przy czym ścinki mają powierzchnię mniejszą niż 30mm2 i szerokość mniejszą niż 2 mm -

• DIN 5 - niszczenie dokumentów ściśle tajnych, ścinki o powierzchni mniejszej niż 10 mm2 i szerokości mniejsze niż 0,8 mm

Poza normą DIN jest jeszcze dodatkowy stopień tajności 6, który będzie gwarantował minimalne ścinki. Niszczarki takie są przygotowane do stworzenia ścinek, w ramach których jedna strona A4 jest cięta na 15 tysięcy kawałków. i jest to do materiałów ściśle tajnych.

Ludmiła Piotrowska

Pracownik biurowy w firmie komputerowej, Wrocław.